Rechtsgebieden

Strafrecht

In de samenleving, op het werk, in het verkeer, maar ook thuis kan het uit de hand lopen.
Zelfs zo dat politie en justitie zich er mee bemoeien.
Als dat gebeurt, is er een strafadvocaat nodig die zorgt voor een goede verdediging.
Die actief is voor zijn cliënt, gedetineerd of niet. Die kritisch staat ten opzichte van het proces en de bewijsvoering. En die een realistische kijk op de dingen koppelt aan een creatief pleidooi.

Of het nu gaat om een overtreding of misdrijf, een HALT-zaak of een meervoudige strafkamerzitting, die opstelling kunt u van ons verwachten, gebaseerd op een langdurige praktijkervaring.

Personen- en familierecht

Scheiden doet lijden. Veel mensen ervaren dat, of het hen nu persoonlijk betreft of dat het in familie- vrienden- of kennissenkring aan de orde is.

Scheiden brengt ook veel mee wat geregeld moet worden.
Gezag, omgang en informatie, zorgtaken voor de kinderen.
Maar ook financieel: partneralimentatie, verdeling van huwelijksvermogen, huurrecht, behoud of verkoop van het huis, pensioenregelingen, etc.

Een deskundige juridische begeleiding is dan onmisbaar.
Wij zorgen daarvoor in een goede mix van zakelijkheid en inlevingsvermogen.

Recht en religieuze organisaties

Kerkgenootschappen en religieuze gemeenschappen nemen in de Nederlandse rechtsorde een bijzondere plaats in. Het fundamentele recht op vrijheid van godsdienst, de neutraliteit van de overheid en de scheiding van kerk en staat markeren de wederzijdse verhoudingen.
Zij vormen een erkenning van het recht van de kerken en religieuze gemeenschappen op een inrichting en organisatie volgens hun eigen theologische uitgangspunten.

De veelheid aan kerkelijke regelingen en aan statelijke wet- en regelgeving en rechtspraak leidt wel tot een complex geheel. Mr. dr. P.T. Pel is daarin thuis als geen ander. In 2013 promoveerde hij op het proefschrift Geestelijken in het recht. In deze studie wordt het terrein overzichtelijk in kaart gebracht voor juristen en theologen die zich beroepshalve of ambtshalve bezig houden op het grensgebied van kerk en staat.

Mr. Pel heeft vanuit zijn jarenlange expertise reeds veel kerken en voorgangers bijgestaan met adviezen of in procedures. Een vruchtbare combinatie van praktijk en theorie.

Meer informatie?

Heeft u rechtsbijstand nodig maar wilt u eerst meer informatie?

Neem gerust contact met ons op!