Kosten

Wat kost de advocaat?


Een begrijpelijke en belangrijke vraag, die echter niet zomaar met één zin is te beantwoorden.

Advocatenwerk is vrijwel altijd maatwerk. Er zijn natuurlijk terugkerende aspecten, die routinematig kunnen worden verricht. Dat scheelt tijd.
Maar de meeste werkzaamheden zijn toegespitst op de concrete belangen van de cliënt. En dat verwacht u ook van ons.

Het advocatentarief is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt. Als u in aanmerking komt voor een overheidsvergoeding, vraagt de advocaat voor u een ‘toevoeging’ aan. De overheid stelt dan vast of en zo ja, welke eigen bijdrage u aan de advocaat moet betalen.
Het Juridisch Loket van de overheid kan hierover meer informatie geven.

Als u de advocaatkosten zelf moet betalen, gebeurt dat vrijwel altijd op urenbasis.
De advocaat spreekt aan het begin van de zaak een uurtarief af en registreert de aan de zaak bestede tijd. Bij het oplopen van de kosten brengt de advocaat die kosten tussentijds gespreid in rekening. Aan het eind van de behandeling volgt dan de slotafrekening.

Bij een gerechtelijke procedure zijn er naast de advocaatkosten meestal ook nog bijkomende kosten, zoals het griffierecht voor de Rechtbank,
uittreksels van de gemeenten, etc.

Hebt u vragen over de kosten, legt u ze dan aan ons voor. Wij kunnen vaak een verduidelijking geven.