Medewerkers

Advocaten

Mr. dr. Pieter Pel

Mr. Roelof Sikkens

Pieter Pel is een allround advocaat met veel ervaring in zowel de juridische advisering als het voeren van procedures. Door de jaren heen heeft hij zijn focus gericht op verschillende rechtsgebieden, waaronder het civiele recht, strafrecht, personen- en familierecht en grondrechten. De afwisseling in de advisering over grote en kleine belangen, de pleidooien in strafzaken, de persoonlijke gevoelens bij echtscheidingen, geschillen tussen buren of met de overheid houden hem telkens scherp in de uitvoering van het advocatenwerk.

Daarnaast is hij specialist op het brede terrein van de verhoudingen tussen recht en religie, kerk en staat en de rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en religieuze gemeenschappen. Na zijn promotie in 2013 op het thema ‘Geestelijken in het recht’ zijn er talloze publicaties op dit gebied gevolgd.

Mr. Pel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Personen- en Familierecht
– Strafrecht
– Algemene praktijk
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk jaar volgens de regels van de Nederlandse orde van advocaten tenminste 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

mr. dr. P.T. Pel
ptpel@pel-advocaten.nl

Roelof Sikkens is een energieke jonge advocaat die zich vooral richt op het personen- en familierecht in al zijn onderdelen, of het nu gaat om scheidingen, verdelingen, ouderschapsplannen, convenanten, alimentatieberekeningen, omgangsregelingen,  ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. 
Op dit brede terrein waar vaak persoonlijke emoties aan de orde zijn, weet hij een goede balans aan te brengen tussen gevoelens en zakelijkheid. En dat wordt ook van de advocaat verwacht: goed luisteren, de juiste informatie verzamelen en dan de belangen van je cliënt helder voor het voetlicht brengen. Het is hem op het lijf geschreven.

Mr. Sikkens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Personen- en Familierecht
– Algemene praktijk

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk jaar volgens de regels van de Nederlandse orde van advocaten tenminste 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

mr. R.B. Sikkens
rbsikkens@pel-advocaten.nl

Secretariaat

Onze secretaresses Karin van Dijk en Inge Spannenberg staan elke werkdag klaar om u te woord te staan en desgewenst een afspraak in te plannen.